Nederlands

Sathya Sai Seva Koor

 

 

 

 

 

 

 ‘Door liederen te zingen met liefde, devotie en goede gevoelens, zul je geluk en vreugde ervaren en daardoor meer bewust worden van het goddelijke in jou  zelf’.

 

Sri Sathya Sai Baba

 

Wat is het Sathya Sai Seva Koor?

Dit koor, dat in 1995 werd opgericht, stelt zich ten doel door optredens vreugde en ontspanning te brengen waar dat gewenst is.

 

 

 

In de zomer van 2003 werd het koor uitgenodigd om op te treden in India tijdens een feestdag bij Sathya Sai Baba

 

 

Het koor treedt geregeld op in penitentiaire inrichtingen.

Daarnaast zingt het koor bij festiviteiten van de Sathya Sai Organisatie en bij  rouw- en trouwdiensten.

Nevendoelstelling is de leden een kader te bieden om via belangeloze dienstverlening spiritueel te groeien.

Het zingen en optreden is in die zin een middel en geen doel op zich.

Voor deze optredens worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Wat betekent de naam van het koor?

Het koor draagt de naam van Sathya Sai Baba.

Hij is een spiritueel leider en zijn leven is een voorbeeld van liefde en mededogen.

Deze Indiase wereldleraar geeft aan miljoenen mensen de inspiratie om zich tot God te wenden en een opbouwend en deugdzaam leven te leiden.

Hij wijst de mens erop bij zijn eigen godsdienst te blijven, maar wel bewust te worden van de goddelijke essentie in zichzelf en anderen.

Sai Baba verheft de mens door te leren en ook in de praktijk te laten zien dat zijn werkelijke natuur onzelfzuchtige liefde is.

 

Het Koorrepertoire

Het repertoire bestaat voornamelijk uit gospelsongs en spirituele liederen in diverse stijlen.

Het koor bestaat uit sopranen, alten, tenoren en bassen en zingt vooral meerstemmige muziek.

Dit gebeurt onder de leiding van een geschoolde dirigent.

 

Werkwijze van het koor

Het totale koor heeft leden die over heel Nederland verspreid wonen.

Onder leiding van de dirigent komen de koorleden voor een gezamenlijke repetitie eenmaal per maand samen in Houten.

De koorleden oefenen zoveel mogelijk thuis met behulp van de muziek die op de website van het koor aangeleverd wordt.

Gemiddeld zijn er een à twee optredens per maand.

 

 

 

Muzikale begeleiding tijdens het optreden op de Internationale Satsang in 2012

 

 

 

Het Sathya Sai Koor maakte in 2009 een Seva reis naar Suriname

 

Bekijk een videofragment van het optreden van het Sathya Sai Seva Koor op de Ledendag 2013 in Houten 

 

 

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over het koor en haar doelstelling, dan kunt u zich wenden tot:

 

Anne-Marie Harzing, voorzitter van het koor,

a.m.love@casema.nl

 

 

Wilt u meer weten over de Nederlandse Sathya Sai organisatie dan kunt u kijken op de website: www.sathyasai.nl